Menu

Youtube Ads

Giúp kênh của bạn phát triển nhanh hơn nhờ chiến lược quảng cáo hiệu quả. Ngoài việc xây dựng kênh tự nhiên đơn thuần, bạn có thể tiếp cận và thu hút nhiều người xem hơn bằng cách đầu tư vào quảng cáo trên YouTube.

Với hơn 1 tỷ người dùng khác nhau truy cập Youtube mỗi tháng100 giờ video được tải lên YouTube mỗi phút và hơn 6 tỷ giờ video được xem mỗi tháng trên YouTube (tức gần một giờ đối với mỗi người trên Trái đất). Thì là một doanh nghiệp, bạn không thể bỏ qua kênh quảng cáo youtube, nơi mang lại lợi nhuận cho hơn một triệu nhà quảng cáo mà phần lớn trong số họ là doanh nghiệp nhỏ và BIN có thể giúp doanh nghiệp bạn trở thành một trong số họ.

Kết quả hình ảnh cho youtube ads

1. Quảng cáo Trang Chủ Youtube : Đơn giá tính theo ngày,không chia sẻ banner.Hiển thị toàn quốc.

2. Quảng Cáo Video TrueView :  Video Quảng cáo sẽ hiển thị bên cạnh những Video khác.

3.Quảng Cáo Trong Luồng: Video Quảng cáo sẽ xuất hiện trong Video khách hàng đang xem.

4. Quảng cáo Nhấp Để Phát, hiển thị trên mạng hiển thị: Khách hàng rê chuột vào Video quảng cáo, Video sẽ tự động chạy.

5. Đặc biệt: Quảng cáo Tự Động, không bỏ qua được quảng cáo, dành cho VIDEO dưới 6s.

Các bài viết khác

Khách hàng tiêu biểu